Eksplosionsmembraner

Eksplosionsaflastning

Man har kendt til aflastning af trykbølger i forbindelse med støveksplosioner i de seneste 50 år. Aflastningen giver optimal sikkerhed på anlæg, hvor der kan forekomme eksplosive støvarter. Ved brug af aflastningsmembraner skal man tage højde for den voldsomme trykbølge og den spredning af flammer, der kan forekomme i området udenfor og eksplosionen skal ledes bort fra mennesker og anlæg.

Anvendelsesområder

BRILEX aflastningsmembraner egner sig specielt til aflastning af støveksplosioner. BRILEX aflastningsmembraner giver en pålidelig sikring, da de aflaster på et tidligt stadium, allerede under optrækket til en eksplosion, derfor anvendes de over hele verden til beskyttelse af mennesker og industrielle anlæg

Konstruktion

De tredelte aflastningsmembraner, der blev udviklet for 50 år siden, har kun en ringe aflastningsevne på grund af deres tunge konstruktion med vakuumstøtte, hvilket kommer til udtryk i de langt mindre aflastningsflader i forhold til BRILEX aflastningsmembraner af samme størrelse. De europæiske normer kræver lette aflastningselementer med stor aflastningsdynamik. BRILEX aflastningsmembraner er specielt udviklet efter disse krav. Det maksimale tryk i anlægget nedsættes væsentligt, fordi den lette aflastningsmembran i en del giver meget hurtig åbning. Det giver større sikkerhed og færre omkostninger.

BRILEX aflastningsmembraner

BRILEX – stor pålidelighed og kortere åbningstider. Aflastningsmembranen er udformet som en enkelt enhed, hvilket giver en let konstruktion og dermed hurtig åbning. Over 60 gange længere standtid i forhold til traditionelle tredelte konstruktioner gør det muligt at anvende BRILEX under de mest ekstreme forhold

Modeller

BRILEX har den ideelle aflastningsmembran til alle anvendelser. Det omfattende produktprogram er opdelt i tre grundtyper, der kan tilpasses individuelt alt efter de stillede krav.

BRILEX – GE

Anlæg med pneumatiske rensesystemer, der samtidig arbejder under højt vakuum, kræver en aflastningsmembran, der kan modstå belastningerne fra store skiftende trykcyklusser i lang tid. Til så ekstreme forhold anbefales BRILEX – GE, der takket være en specielt hvælvet udformning uden vakuumstøtte er bestandig over for vakuum. GE tilbyder som standard dæmpning af trykspidser og integreret flangetætning.

BRILEX – KE

I de tilfælde, hvor undertrykket under drift ikke overstiger 60% af aflastningstrykket, er det ikke en fordel at anvende hvælvede aflastningsmembraner. Til dette brug anbefales BRILEX modellen KE. BRILEX – KE har meget høj kontinuerlig belastningsevne og i forhold til den hvælvede udførelse har den flowtekniske fordele, f.eks. i forbindelse med cykloner. Til standardudstyret på KE hører ligeledes dæmpning af trykspidser og integreret flangetætning.

BRILEX – KER

Med KER tilbyder BRILEX en aflastningsmembran til lettere anvendelser som f.eks. støvudsugning inden for træindustrien, siloer og lignende. KER egner sig til anlæg, der arbejder med overtryk og undertryk.

TILBEHØR

Tætninger

Alle aflastningsmembraner leveres fra fabrikken med komplette flangetætninger, som standard af EPDM. De tåler temperaturer fra –40° til + 120°C. Som alternativ kan der tilbydes:

Silikone –50°C til 200°C

Klinger –100°C til +400°C

andre materialer på forespørgsel.

Isolering

Isoleringskassetterne indeholder mineralfibre, der ikke kan brænde i henhold til DIN 1259. De er vandtæt forseglede med en aluminiumsafdækning til udendørs brug. Isoleringen er fast forbundet med aflastningsmembranen, hvilket forhindrer at den flyver væk i tilfælde af eksplosion. BRILEX isoleringer har ikke nogen indvirkning på aflastningsevnen, hvilket er testet af anerkendte institutioner ved udførelse af eksplosionsforsøg. Tykkelsen af isoleringen udfærdiges efter kundeønske.

Montageramme

De montagerammer, der skal bruges til montagen, kan leveres forsvejsede med tilpassede, borede huller. Rammerne er fremstillede af galvaniseret bygningsstål eller rustfrit stål.

Aflastningssensor

Til overvågning af anlæg kan man anvende SE aflastningssensoren. Sensoren giver signal om åbning af aflastningsmembranen og på den måde kan der ske automatisk frakobling af andre dele i anlægget såsom ventilatorer eller rotationsfødere. Sensorenheden kan også eftermonteres og kan bruges til fødevareanlæg

Test og dokumentation

Hver serie af aflastningsmembraner trykprøves i produktionen i henhold til CEN TC 305/WG 3/SG Z. Afprøvningerne kan efter ønske gennemføres, certificeres og forsynes med mærkning, så der ikke er mulighed for forvekslinger. Dette kan udføres af en ekspert på fabrikken, af TÜV eller af et andet selskab. Produkter leveres generelt med fabrikkens aflastningscertifikat i henhold til EN 10234 3.1B.

Direktiver og certifikater

Vor kvalitetsstyring i henhold til DIN ISO 9001;2000 danner grundlag for overvågningen af kvaliteten. Alle produkter kontrolleres og certificeres ifølge ATEX 94/9/EU. Produkterne opfylder kravene i henhold til VDI 3673 og CEN TC 305/WG 3/ SG 2. Alle produkter er desuden fremstillet i overensstemmelse med CE-kravene og er CE-mærkede.

Beregning af aflastningsareal

Dimensioneringen af aflastningsarealet sker ifølge VDI 3673. Vi er gerne behjælpelige med dimensioneringen af aflastningsmembranerne, hvis vi får oplyst de nødvendige anlægsdata.